Atmosféra nie je jediným rezervoárom civilizačných emisií uhlíka. Táto stránka prináša oceány do obrazu. V dlhších časových mierkach skončí väčšina dnes emitovaných uhľovodíkov v oceáne.

 

 Okysľovanie oceánov: Vysvetlené v 60 sekúnd

 

Zdroj WXhift | ukazovatele podnebia: acidifikácia oceánov [web + youtube]

 

CO2 Past.  CO2 Súčasnosť.  CO2 Future.