Ak sa zameriame na zmenu podnebia ako na problém, kľúčový faktor sa hromadí CO2 emisie, ktoré zvyšujú tlak v atmosfére vyššie.

 

"Kumulatívne emisie CO2 do značnej miery určuje priemernej globálnej teploty povrchu neskoré 21st storočia a mimo nej. Projekcia emisií skleníkových plynov kolísať v širokom rozmedzí, v závislosti ako sociálno-ekonomického rozvoja a klimatickej politiky. "

~ IPCC (2014, str. 8)

 

CO2.Earth zameriava sa na kritický problém „rastúceho CO“2. “ Tento problém sa tiež zaraďuje medzi širšie spektrum globálnych environmentálnych problémov. Tento širší kontext poskytuje obsah súvisiaci s Ročný Greenhouse Gas Index"The Great Acceleration" (pozri "GA" Karta na tejto strane) a planetárny Hranice. Zdá sa, že každý problém identifikuje problém vo vzťahu medzi ľudstvom a pozemským systémom. Poznávanie problémov môže ponúkať príležitosť na zlepšenie našich kolektívnych vzťahov so Zemou. 

Tento "problém identifikácie" sú uvedené niektoré z dimenzií klímy a ďalších globálnych problémov životného prostredia. Ponúka nástupným miestom odpovedať na otázky, ako sú tieto:

  • "Aký problém alebo problémy existujú?
  • "Aké sú riziká?
  • Ako vieme, že tieto veci?