svet má konečným cieľom aby sa zabránilo nebezpečným zasahovanie do klimatického systému. Predchádzajúce stránky obsahujú niektoré z nich Základné informácie o klíme systém a fóra, aby sa zapojili pre učenie, reagovanie a inováciu riešení. Čo chýba? Čo je ešte potrebné? Musíme kvantifikovať cieľ a určiť dátum. Rovnako ako v prípade čohokoľvek iného, ​​aj toto môže vytvárať zameranie a energiu medzi rôznymi jednotlivcami a skupinami, aby sa rýchlo posunuli k výsledku, ktorý sa všeobecne považuje za žiaduci a dôležitý.

Pokiaľ ide o zmenu podnebia, svetové inštitúcie, najmä členské štáty UNFCCC, naznačili silnú podporu merateľnému cieľu (vyhnúť sa 2 ° C) a dátumu (teraz a navždy). Na druhej strane mince je teplotná trajektória silná a presiahne 2 ° C, ak sa dostatočne skoro nezrealizujú dostatočné zmeny v ľudských činnostiach.

Tu predstavuje „Krok stabilizácie 5“ krok späť a predstavuje cieľ „vyhnúť sa 2 ° C“, ďalšie teplotné ciele a niektoré ďalšie typy cieľov. Bez ohľadu na to, či si „vyhnúť sa 2 ° C“ zachováva širokú podporu, ktorú má teraz, môže pomôcť pokročiť vpred s otvorenými očami. Viaceré ciele môžu byť ďalej doplnkové a užitočné.