stabilizácia Watch
o Vytvoriť cez Excel X 2, ako to funguje, návrh,
označte tento trojitý problém. hlavný skleníkový plyn. Úlohou 1 je stabilizovať koncentráciu Co2 v atmosfére.

stabilizácia Watch

o   Vytvoriť cez Excel X 2, ako to funguje, návrh,

odkazujú na tento trojitý problém. hlavný skleníkový plyn. Úlohou 1 je stabilizovať koncentráciu Co2 v atmosfére.