Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC)

 

 

 

Konferencia zmluvných strán (COP)

UNFCCC  Konferencia zmluvných strán (COP)

UNFCCC  2015: COP 21 v Paríži

CO2.Earth  2015: COP 21 v Paríži

UNFCCC  Všetky COP