Klima Science História | 1966 - 2012 | Manabe do dnešných dní

 Vedy o klíme Objavy: 1966 - 2012

Zdroj Image  SKS CC3.0   | Nemecké preklady  veľký or malý

 

 

Časť 3 3

200 rokov vedeckého objavu o globálnych klimatických zmenách

Prevzaté z John Mason je článok na SkepticalScience.com.

 

Zhrnutie prebieha.

2. časť <

 

 

Full Series

 

CO2.Earth  Časť 1: 1820 - 1930 | Fourier Arrhenius  [SKS 1]

CO2.Earth  Časť 2: 1931 - 1965 | Hulburt na Keeling  [SKS 2]

CO2.Earth  Časť 3: 1966 - 2012 | Manabe po súčasnosť  [SKS 3]

SKS  Histórie vedy o klíme (1820 až po súčasnosť | Dlhá verzia)

 

príbuzný

 

AIP  Weart | Objav globálneho otepľovania (online kniha)

CO2.Earth  Weart | Objav globálneho otepľovania